Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Krakowska Loża Historii Współczesnej IPN

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk

Spotkanie
Krakowskiej Loży Historii Współczesnej

 

 

Goście:
dr. hab. Mariusz Krzysztofiński


ks. prof. Józef Wołczański


Prowadzenie: Janusz Ślęzak

„Przystanek Historia” IPN w Krakowie
22 stycznia 2020 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo. transmisja na żywo w niepoprawneradio.pl – Józef Wieczorek]

 

Uroczystość odpustowa św. Wincentego a Paulo – parafia NMP z Lourdes w Krakowie

 

Uroczystość odpustowa
św. Wincentego a Paulo, patrona dzieł miłosierdzia,
założyciela Zgromadzeń Księży Misjonarzy
i Sióstr Miłosierdzia.

Parafia NMP z Lourdes

Kraków, 27 września 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

x

 

Procesja ku czci św. Stanisława A.D. 2019

59

Procesja ku czci św. Stanisława
Biskupa i Męczennika

Kraków, 12 maja 2019 r.

[dokumentacja: zdj. wideo – Józef Wieczorek]

1.jpg

3.jpg

58.jpg

60.jpg

56.jpg

5.jpg

66.jpg

21.jpg

28.jpg

29.jpg

32.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

37.jpg

70.jpg

72.jpg

48.jpg

diecezja.pl/

ABP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ: ŚWIĘTY STANISŁAW POMAGA JEDNOCZYĆ POLSKIE SERCA. HOMILIA PODCZAS UROCZYSTEJ MSZY ŚW., ODPRAWIONEJ PO PROCESJI KU CZCI ŚW. STANISŁAWA BM NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE.
…”Metropolita przypomniał „bierzmowanie dziejów”, którego Jan Paweł II dokonał 10 czerwca 1979 roku, gdy kreślił znak krzyża relikwiarzem św. Stanisława nad milionowym tłumem. W homilii pożegnania Ojciec Święty mówił o konieczności zwycięstwa od którego zależy ład moralny i wzywał do żarliwej modlitwy. Od tamtej pielgrzymki minęło czterdzieści lat, naznaczonych trudnymi wydarzeniami: stanem wojennym, śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki. Odzyskana przez Polaków wolność dotyczy również Kościoła w Ojczyźnie, wypracowany status quo w relacjach z państwem gwarantuje m.in. wolność religijną. Trzydzieści lat wolnej Polski to czas budowania Królestwa Bożego, czynów miłosierdzia, świadczenia o wierze podczas pielgrzymek, wielkich wydarzeń religijnych, otwieranie się na katolicyzm. – Jesteście cząstką tej wielkiej polskiej wspólnoty wiary i nadziei.”…

„Współcześnie wierzący również muszą wyrazić swój sprzeciw wobec określonych projektów, godzących w świętość rodziny, atakujących życie nienarodzone, czy przykazania Dekalogu. Nie można zezwolić na ustawowe zmiany wymierzone przeciw fundamentom moralności. Święty Jan Paweł II przypominał wielokrotnie, że uczestnictwo Polaków w Unii Europejskiej ma być rozpoznawaniem jej chrześcijańskich korzeni. Z biegiem lat zostało to zatracone. – Wnośmy do Unii Europejskiej wartości swej chrześcijańskie kultury, dziedzictwo wieków, depozyt wiary i tradycji, wolnościowe przesłanie Solidarności zespolone z drogą wiary, z dziedzictwem św. Jana Pawła II, promotora europejskiej jedności wspartej na czytelnym fundamencie moralnym. Starajmy się, aby ten związek w większym stopniu uwzględniał interesy narodów, ich tradycje, ich kulturową tożsamość. Ta szansa się zbliża – powiedział arcybiskup.”

52.jpg

53.jpg

47.jpg

74.jpg

76.jpg

44.jpg

71.jpg

77

Kraków czci św. Stanisława

https://jwfotowideo.wordpress.com/2019/05/12/krakow-czci-sw-stanislawa/

Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück

22

Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück
VIII Koncert „Siła Miłości”
dedykowany byłej więźniarce
Kamili Janowicz-Sycz

Wanda Półtawska o sile ducha

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Kraków, 29 kwietnia 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo Józef Wieczorek]

1.jpg

k2

k3

7

8.jpg

9.jpg

11.jpg

k13

13

14

26

k1

k4

k9

k5

k7

k8.jpg

k10.jpg

k20

k19

25

Kraków, 10 kwietnia 2019 r.

List otwarty dr Wandy Półtawskiej do wszystkich ludzi dobrej woli, zainteresowanych historią Polski

Nuncjusz Apostolski Salvatore Pennacchio nałożył paliusz metropolicie krakowskiemu

1.jpg

Nuncjusz Apostolski Salvatore Pennacchio nałożył paliusz metropolicie krakowskiemu

Abp. Markowi Jędraszewskiemu

w Katedrze Wawelskiej

w dniu  22 października 2017

[dokumentacja – Józef Wieczorek]

Z Homilii Abp. Marka Jędraszewskiego:

„Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! – wołał święty Jan Paweł II w tej katedrze –

Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają… na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą…

Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny… I w każdym ludzkim sercu, tak jak w sercu Jadwigi, Pani Wawelskiej”.

Dzisiaj my, stojąc u grobu świętego Stanisława, biskupa i męczennika, pasterza niezłomnego, wraz ze wszystkimi świętymi ziemi krakowskiej, wołamy:

Bądź pozdrowiony Krzyżu, przy którym trwają pasterz i owce!

Bądź pozdrowiony Krzyżu, dzięki któremu ziemia staje się domem!

Bądź pozdrowiony Krzyżu, w którym spełnia się człowiek!

Bądź pozdrowiony Krzyżu, nadziejo naszego zmartwychwstania!

Bądź pozdrowiony Krzyżu, który z tatrzańskiego szlaku przypominasz nam każdego dnia: „I nic nad Boga”!

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

18

13.jpg

16.jpg

14.jpg

15

20

19

Renowacja Krzyża Pamięci Jana Pawła II

15.jpg

Trwa renowacja Krzyża Pamięci Jana Pawła II

– postawionego 13 maja 2010 r. na Błoniach

i ściętego przez służby Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

o świcie 14 maja 2010 r. 

Obecnie Krzyż znajduje się u Salezjan na Łosiówce  (Wioski Świata)

Kraków,  11 maja 2017 r.

(zdj. Józef Wieczorek)

4

1.jpg

20

18.jpg

6

5

12.jpg

11.jpg

7.jpg

19

13

9.jpg

W sprawie umieszczenia Krzyża na Błoniach w Krakowie – KOMUNIKAT Nr 1 sygnatariuszy „Listu otwartego…”

a

KOMUNIKAT Nr 1

sygnatariuszy „Listu otwartego…” w sprawie umieszczenia Krzyża na Błoniach w Krakowie

W dniu 30 lipca 2016 r. wystosowaliśmy „List otwarty …” w sprawie upamiętnienia miejsca omodlonego przez trzech Papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka wraz z wielomilionową rzeszą wiernych na Błoniach w Krakowie. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce, nie ma też wiele takich miejsc na świecie. Podkreśliliśmy, że najwłaściwszą formą takiego upamiętnienia jest znak Krzyża Chrystusowego.

Tekst listu jest dostępny od 31 lipca na portalu wPolityce.pl (link: http://wpolityce.pl/kosciol/302829-list-otwarty-do-jego-eminencji-ks-kardynala-stanislawa-dziwisza-oraz-do-prezydenta-krakowa-jacka-majchrowskiego-i-rady-miasta-krakowa ), a „Nasz Dziennik” opublikował go w dniu 1 sierpnia na stronie 2. w numerze 178 (5626). Mówiono i pisano o tej inicjatywie również w wielu innych mediach.

Podpisaliśmy ten list w grupie 11 sygnatariuszy, ale od początku otrzymywaliśmy informacje o tym, że tę inicjatywę wspiera wielka rzesza Polaków.

Obecnie wiele osób kieruje do nas nie tylko informacje o poparciu inicjatywy, ale chcą również wiedzieć jaki jest aktualny stan prac zmierzających do jej zrealizowania. Impulsem do nasilenia się pytań w tej sprawie było zdemontowanie Krzyża, który wcześniej został ustawiony na Błoniach w związku z modlitwą prowadzoną tam przez Ojca Świętego Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży.

Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne postanowiliśmy, że będziemy sukcesywnie informować o postępie działań, które powinny doprowadzić do zrealizowania tej obywatelskiej inicjatywy. Informacje będziemy przekazywać w formie kolejnych „Komunikatów”.

  1. Od czasu opublikowania „Listu otwartego…” i dostarczenia jego oryginału wszystkim trzem Adresatom przedstawiciele sygnatariuszy zostali zaproszeni przez JEm. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – metropolitę krakowskiego oraz Pana Bogusława Kośmidera – przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Jak dotąd nie odpowiedział na inicjatywę Prezydent Miasta Krakowa.
  1. Podczas rozmów przeprowadzonych z dwoma wymienionymi wyżej Adresatami „Listu otwartego …” uściślona została forma realizacji inicjatywy. Należało bowiem uwzględnić to, że materiał i konstrukcję Krzyża ustawionego na Błoniach na czas Światowych Dni Młodzieży przyjęto, zakładając krótki czas jego zachowania w tym miejscu. Chcąc umieścić znak, który ma świadczyć wobec współczesnych i przyszłych pokoleń o wyjątkowości tego miejsca, należy zastosować odpowiedni materiał i konstrukcję Krzyża. Podjęto zatem prace nad projektem Krzyża i zagospodarowania jego najbliższego otoczenia.
  1. Inicjatywa przedstawiona w „Liście otwartym …”, chociaż podpisana przez 11 osób, już w chwili jej przedstawiania miała poparcie wielu Polaków. To poparcie musimy obecnie udokumentować, aby przedstawić je podejmującym decyzje administracyjne. Prosimy więc wszystkich popierających inicjatywę oznaczenia Krzyżem na Błoniach Krakowskich miejsca modlitwy trzech Papieży z milionami wiernych o nadsyłanie listów z wyrażeniem takiego poparcia.
  1. Osoby i instytucje przesyłające wyrażone w liście poparcie powinny na początku listu zamieścić kilku słów wskazujących na to, że poparcie dotyczy umieszczenia Krzyża w miejscu modlitwy trzech Papieży na Błoniach w Krakowie.

Osoby indywidualnie wysyłające listy powinny również podać informacje o nadawcy tzn. imię i nazwisko, dokładny adres, datę i podpis wysyłającego list.

Osoby organizujące w swoim otoczeniu zbieranie podpisów od osób popierających inicjatywę mogą przesyłać je na wspólnej liście, w której nagłówku znajdą się zdania o poparciu inicjatywy, a następnie podpisy i informacje o podpisujących ujęte w układzie tabelarycznym. Taką listę prosimy przesłać wraz z informacją o nadawcy przesyłki.

Stowarzyszenia, organizacje, zespoły parafialne, organy samorządowe przesyłają listy z poparciem inicjatywy podpisane przez uprawnionych reprezentantów tych instytucji.

Prosimy listy z poparciem inicjatywy kierować pod adres:

dr inż. Antoni Zięba, 31-142 Kraków, ul. Krowoderska 24 m 6

(z zaznaczeniem na kopercie: „Krzyż na Błoniach”).

Można też przesyłać listy drogą internetową pod adres: biuro@pro-life.pl

Sprawę przedstawioną powyżej prosimy traktować jako bardzo pilną.

  1. Zapewne wkrótce trzeba będzie powołać Komitet Budowy Krzyża, którego zadaniem będzie doprowadzenie do pełnej realizacji tej obywatelskiej inicjatywy. Informacje w tej sprawie zamieścimy w następnych komunikatach.
  1. Chcąc zapewnić pełną wiarygodność i rzetelność w przekazywaniu stanowiska sygnatariuszy „Listu otwartego …” będziemy nasze informacje przedstawiać w formie komunikatów przekazywanych do mediów. Wszelkie inne wypowiedzi nie mogą być traktowane jako wyrażające stanowisko sygnatariuszy
  1. Zapytania i listy w sprawie inicjatywy obywatelskiej można kierować również pod adres wymieniony w punkcie 3 niniejszego „Komunikatu”.

Z nadzieją na rychłe zrealizowanie tej inicjatywy obywatelskiej w imieniu sygnatariuszy „Lista otwartego …”

art. fotografik Adam Bujak

prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c. m.

dr inż. Antoni Zięba

Kraków, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Sygnatariusze „Listu otwartego …”:

prof. dr hab. Franciszek Adamski, art. fot. Adam Bujak, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c. m., red. Magdalena Guziak-Nowak, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Paweł Kisiel, prof. dr hab. Kazimierz Korus, Dr med. Rafał Michalik, red. Leszek Sosnowski, dr inż. Antoni Zięba.

O pozostawienie na Błoniach Krakowskich Krzyża zbudowanego w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

2

[zdjęcia – Józef Wieczorek]

List otwarty

do Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

oraz

do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rady Miasta Krakowa

Przeżywamy czas łaski. W Świętym Roku Miłosierdzia, w którym Polska obchodzi 1050. rocznicę przyjęcia Chrztu św., w Krakowie ma miejsce wyjątkowe wydarzenie. Młodzi z całego świata pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka uczestniczą w XXXI Światowych Dniach Młodzieży.

Wśród kilku miejsc modlitwy Ojca Świętego z młodymi jest jedno miejsce szczególne. To Błonia Krakowskie. W ciągu 37 lat modlili się tu kolejni Papieże. Najpierw, poczynając od 1979 roku, kilka razy modliliśmy się tu ze św. Janem Pawłem II. Potem, w 2006 roku, młodzi modlili się z Benedyktem XVI. A obecnie, w tym samym miejscu, odprawiona została Droga Krzyżowa z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Jest więc to miejsce omodlone przez trzech Papieży. Nie ma wiele takich miejsc na świecie.

Trzeba to podkreślić! Trzeba o tym stale pamiętać!

Rozmowy z wieloma uczestnikami XXXI Światowych Dni Młodzieży oraz mieszkańcami Krakowa potwierdzają wyrażone wyżej oczekiwanie. Krzyż jest znakiem, który był zawsze obecny podczas modlitwy sprawowanej w tym szczególny miejscu. Jest więc to znak, który powinien świadczyć wobec współczesnych i przyszłych pokoleń o szczególnym znaczeniu tego miejsca.

Biorąc to wszystko pod uwagę w czasie, gdy jeszcze na Błoniach stoi Krzyż wzniesiony w związku z wizytą Ojca Świętego Franciszka, zwracamy się do Adresatów tego listu z następującą prośbą.

Prosimy Księdza Kardynała, Metropolitę Krakowskiego o poparcie naszego, obywatelskiego wystąpienia wobec Władz Miasta Krakowa.

Przedkładamy Panu Prezydentowi Krakowa oraz członkom Rady Miasta Krakowa niniejszym listem wniosek o podjęcie stosownych decyzji administracyjnych, które umożliwią pozostawienie na Błoniach Krakowskich Krzyża zbudowanego w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Niech pozostanie on na swoim miejscu. Wystarczy tylko opracować i zrealizować projekt zagospodarowania najbliższego otoczenia, aby zaistniał tu znak odpowiednio upamiętniający ten czas łaski przeżywany z trzema Papieżami przez mieszkańców Krakowa i młodych z całego świata.

Piszemy ten list z nadzieją, że umieszczony na Błoniach Krakowskich Krzyż Chrystusowy już tam pozostanie i będzie przypominał nam oraz następnym pokoleniom o szczególnym wyróżnieniu Krakowa i tego miejsca w naszym mieście.

W imieniu licznej grupy inicjatorów niniejszego wystąpienia

Prof. dr hab. Franciszek Adamski

socjolog, pedagog społeczny

Art. fotografik Adam Bujak

fotograf św. Jana Pawła II

Red. Krzysztof Cyganik

wydawca pism: „Pielgrzym” i „Świat wiary”

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c. m.

specjalista z zakresu konstrukcji budowlanych i mostowych

Red. Magdalena Guziak-Nowak

red. naczelny Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców

Paweł Kisiel

Koordynator „Mercy Festival” przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie

Prof. dr hab. Kazimierz Korus

członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Dr med. Rafał Michalik

obrońca życia

Red. Leszek Sosnowski

prezes Wydawnictwa „Biały Kruk”

Dr inż. Antoni Zięba

prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Kraków, dnia 30 lipca 2016 roku

3.jpg

4.jpg

5

6

http://krakow.tvp.pl/26380590/krzyz-zostanie-na-krakowskich-bloniach

http://www.dziennikpolski24.pl/region/kronika-krakowska/a/planuja-umieszczenie-krzyza-z-podziemna-zakrystia-na-bloniach-zdjecia,10490362/

http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/nie-odpuszczaja-sprawy-krzyza-na-bloniach-kuria-nie-komentuje,10494492/